Kemudahan-kemudahan yang ada di BTP Negeri Sarawak

1. Bilik Mesyuarat

2. Bilik Kursus/Bengkel/Taklimat

3. Makmal Komputer

4. Asrama