Fungsi
 
1. Merancang, melaksana, memantau, menilai, mengurus dan melapor pelaksanaan dasar teknologi pendidikan;
2. Merancang, memantau, menilai dan melapor pelaksanaan inisiatif ICT dalam pengajaran dan pembelanjaan dan khidmat sokongan di negeri;
3. Merancang, memantau, menilai dan melapor keberkesanan pelaksanaan pembestarian sekolah diperingkat negeri;
4. Membantu penyediaan dan penerbitan bahan pengajaran dan pembelajaraan dalam pelbagai media mengikut piawaian yang ditetapkan;
5. Mengurus, menyelaras, memberi khidmat bantu, menilai dan melapor program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber Sekolah;
6. Menyebarkan dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaraan yang diterbitkan melalui pelbagai media;
7. Melaksana, memantau, menilai dan memberi khdimat bantu penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaraan dan pengurusan sekolah;
8. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah..
 
PIAGAM PELANGGAN
 
KAMI WARGA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAB BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:
 
1. Merancang, memantau, menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan;
2. Merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakan sokongan perkhidmatan ICT;
3. Merancang, memantau, menyelaras dan menilai keberkesanan pelaksanaan Sekolah Bestari dan pembestarian sekolah;
4. Merancang, menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media.
5. Merancang, menyelaras, menilai dan memantau pengurusan dan pembangunan pusat sumber sekolah dan pembudayaan literasi maklumat;
6. Menyebarkan bahan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai medium elektronik dan media cetak;
7. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah;
8. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.