FUNGSI UNIT KEWANGAN DAN PEROLEHAN.
1.    PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
-    Mengendalikan pengurusan dan mengawal urusan kewangan BTPN dan PTPB  
-    Memantau dan memberi khidmat bantu dalam pengurusan kewangan dan akaun di BTPN dan PTPB  
-    Mengurus penyediaan anggaran belanja mengurus serta prestasi perbelanjaan bulanan dan tahunan BTPN dan PTPB
 
2.    PEROLEHAN
-    Mengurus segala perolehan melalui kaedah pembelian terus dan sebut harga yang dilaksanakan oleh BTPN dan PTPB
-    Menyediakan laporan berkaitan perolehan secara sebut harga kepada BTP/BPPA.
-    Mengurus dan mengawal urusan yang berkaitan dengan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Stor.