TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
 
1.    Melaksanakan pemantauan dan khidmat bantu yang berkesan bagi membudayakan penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah;
a. pemantauan penggunaan MBMMBI,  
b. VLE,  
c. tinjauan penggunaan MBMMBI-Taklimat MBMMBI kaedah penggunaan ZPD,
d. kampus ASTRO,
e. MIE Expert
 
2.    Menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pelbagai media;
a. learning site,  
b. bahan video P&P,
c. koleksi imejan,
d. modul MBMMBI,  
e. modul VLE,  
f.  Aset Digital & Learning Objects
 
3.    Meningkatkan kemahiran profesionalisme pegawai dan juruteknik dalam bidang Media Pendidikan;
 
4.    Menyebar dan membudayakan penggunaan bahan sokongan pengurusan serta P&P yang diterbitkan melalui pelbagai pelantar;
a. penglibatan/anjuran Hari Bertemu pelanggan, pameran, Jelajah KPM, karnival, portal, brosur, poster,
b. mereka bentuk poster/brosur/fishtail
 
5.    Membantu mengedar bahan sokongan P&P daripada KPM ke sekolah;
a.    bahan MBMMBI,  
b.    poster,  
c.    fishtail dan lain-lain
 
6.    Memantau dan memantapkan budaya penggunaan teknologi pendidikan dan media di Sekolah Bestari dan Program Pembestarian Sekolah; (Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai pembestarian sekolah–SKT)
a. mesyuarat JK Penyelarasan VLE
 
7.    Membantu membuat koleksi bahan-bahan digital untuk membantu guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di negeri Sarawak.
 
8.    Membantu dalam penghasilan Buku Laporan Tahunan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak.
 
9.    Membantu dalam penghasilan Laporan Tahunan BTPN Sarawak.
 
10.    Menghasilkan buku program aktiviti-aktiviti BTPN dan JPNS.
 
11.    Mengambil dan mengurus gambar pegun pelbagai aktiviti pendidikan.
 
12.    Menyediakan album CD/DVD liputan pegun pelbagai aktiviti pendidikan.