Fungsi-Fungsi Unit Pembestarian Sekolah

  1. Merancang Dan Menyelaras Persediaan dan Laporan Mesyuarat  JK Induk Pembestarian Sekolah 2017

  2. Mengurus Dan Memantau verifikasi speedtest capaian internet di BTPN/PTPB/PKG/Sekolah

  3. Mengurus Dan Verifikasi Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peralatan ICT di BTPN/ PTPB/PKG

  4. Mengurus Dan Verifikasi Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peralatan ICT di sekolah

  5. Melaksanakan Pemverifikasian Pemantauan Pembestarian Sekolah Oleh PKG

  6. Laporan dan Penarafan Pembestarian Sekolah (SSQS)

  7. Melaksanakan Program Perkongsian Pintar

  8. Khidmat Bantu Penarafan Pembestarian Sekolah SSQS (Program Outreach – 2 & 3 bintang)

  9. Melaksanakan Anugerah Pembestarian Peringkat Negeri

  10. Merancang dan menyelaras pelaksanaan modul-modul latihan ICT untuk pembestarian pendidikan.