FUNGSI UNIT PENGURUSAN STRATEGIK (UPS)
 
1.    Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan dan laporan pencapaian SKT BTPN, PTPB & PKG.
2.    Merancang, menyelaras, memantau dan membuat penilaian LNPT untuk AKP (HRMIS) dan PBPPP untuk PPP di BTPN, PTPB dan PKG secara online.
3.    Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan mesyuarat utama BTPN (Mesyuarat Unit, Mesyuarat Staf, Menyuarat BTPN, Mensyarat Pengurusan BTPN-PTPB-PKG dan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan.
4.    Merancang dan melaksanakan pemantauan ke PTPB dan PKG.
5.    Menyelaras dan mengemaskini Manual Prosedur Kerja (MKP) BTPN, Fail Meja (FM) BTPN,PTPB dan PKG.
6.    Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan program Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 di BTPN Sarawak.
7.    Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di BTPN Sarawak.
8.    Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan aktiviti Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) BTPN Sarawak.
9.    Merancang, mengurus dan menyelaras Sistem Star Rating di BTPN (Pengurusan Risiko, MAnual Prosedur kerja & Fail Meja)
10.    Mengurus Laporan Analisa Kehadiran Bulanan ( Sistem Kehadiran Biometrik di BTPN & Mesin Kad Perakam Waktu di PTPB & rangkaian).
11.    Mengurus dan menyelia pengurusan perkhidmatan dan pentadbiran BTPN,PTPB dan PKG:
Aduan Berkaitan Salah-laku/ Kes Tatatertib staf BTPN, PTPB dan PKG.
Pengursan kenaikan Pangkat KAkaitangan
Pengrusan Perjawatan
Pegurusan Pencen/ Persaraan
Penanggungan Kerja/ Pemangkuan PPP/AKP.
Pengesahan Dalam Perkhidmatan
Pengemaskinian Nuku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)
Pengurusan Cuti.
Pengursan Pinjaman Perumahan/ Pinjaman Kenderaan/ Pinjaman Komputer.
Pengurusan Surat Menyurat.
Pengurusan Sistem Fail.
Pengisytiharaan Harta PPP dan AKP dalam sistem HRMIS.
Pengurusan permohonan untuk mengunjungi Wilayah/ Lawatan ke Luar Negara.
Laporan Perjawatan.
Pengurusan permohonan pegawai yangakan berkhidmat di BTPN & rangkaian.
Pengurusan Sistem e-Sistem Tapisan Keutuhan (aSTK) Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM).
Pengurusan Sistem e-Vetting 2.0 secara online bagi memudahkan sistem tapisan keselamatan penjawat awam.
12. Menyelaras tugas-tugas Anggota Kumpulan Pelaksana 9AKP) di BTPN.