Visi
 
Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan.
 
Misi
 
Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidikan.
 
Moto
 
"“Teknologi Untuk Pendidikan Bestari”"