Pusat Kegiatan Guru Dalat

d/a Pejabat Pelajaran Daerah Dalat,
96300 Dalat.

Kod: YQA 3501
Tel: 084-864770
Faks: 084-863193
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.